Conferința „Dobrogea, de la Imperiul Otoman la Regatul României

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Constanța a organizatîn data de 8 aprilie 2019 la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie conferința intitulată „Dobrogea, de la Imperiul Otoman la Regatul României. Administrație, Percepții și Relații Bilaterale (1878-1918)”.

În cadrul evenimentului auluat cuvântul Conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, Decan al Facultății de Istorieși Științe Politice din cadrul Universității Ovidius, Lect. univ. dr. Cezmi Karasu, lector în cadrul Universității Osmangazi din Eskișehir și Dr. Metin Omer, cercetător științific III la Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate „Ovidius”, Universitatea „Ovidius” din Constanța. La evenimentauparticipat Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Dl. Sulhi Turan, impreunacu sotia, Dl. Atașat Comercial Kadir Yazıhan, Consulatul General al Federației Ruse la Constanțaprin Dl. Atasat Belera Nikolai Vladimirovich, Directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța Marcel Colesniuc, Directoru lMuzeului Militar din Constanța Constin Scurtu, reperezentanții Uniunii Democrate Turce din România și Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

După discursurile de deschidere, a luat cuvântul Metin Omer careși-a sus ținut lucrarea cu tema „Dobrogea, de la Imperiul Otoman la statul Român: provocări administrative”. Omer a prezenta tperioada de după revenirea Dobrogei la Regatul României, prezentân dopini apoliticienilor români și otomani cuprivire la Legea pentru organizarea Dobrogei. Lect. univ.dr. Cezmi Karasu a prezentat lucrarea cu tema „Dobrogea după sfârșitul administrați ei Otomane”. Karasu a vorbit despre relațiile diplomatice și culturale dintre Regatul României și Imperiul Otoman. Lect. univ.dr.Cezmi Karasu a informat de asemenea publicul și cu privire la situația politică și culturală, educația șipresa din Dobrogea după sfârșitul administrați ei Otomane. Conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu a sus ținut comunicatu lcu titlul „Dobrogea în perioada Primului Război Mondial (1916-1918): câtevan oteapărut eîn Statele Uniteale Americii”. Plopeanu a vorbit despre opiniile geografice și istorice despre Dobrogea, publicate în revistele americaneale perioadei și efectele războaiel ora supra Dobrogei.